Kategori: <span>Utveckling</span>

empty notepad near coffee and paper hearts

Fondval för februari

Fondvalen för januari månad gick upp med måttliga 0,3%, i spåren av avancemanget från månaden förut då fondvalen för december gick upp 13,4%. Marknaden som helhet avancerade ca 1,3% under januari. De kategorier som gick bäst i januari var IT & Kommunikation, samt Läkemedel & Bioteknik. För komplett redovisning av hur kategorierna gick, se lista i vår kategorianalys

Alla grafer och beräkningar baseras fortfarande på fondval från alla tillgängliga fonder, och resultaten baseras/beräknas på vår uppdaterade algoritm.

Läs mer ”Fondval för februari”
white and black tree illustration

Fondval för januari

Fondvalen för december månad rusade som tåget i spåren av uteblivna räntehöjningar. Utvecklingen för december landade på hela 13,4%. Marknaden som helhet avancerade ca 2,3%. De kategorier som gick bäst i december var Sverige småbolag, Fastigheter och Sverige. För komplett redovisning av hur kategorierna gick, se lista i vår kategorianalys

Alla grafer och beräkningar baseras fortfarande på fondval från alla tillgängliga fonder, och resultaten baseras/beräknas på vår uppdaterade algoritm.

Läs mer ”Fondval för januari”
rain of snow in town painting

Fondval för december

Fondvalen för november månad bestod av räntefonder pga de omfattande nergångarna på marknaden som helhet, vilket triggade algoritmen att gå till räntefonder. Utvecklingen för november landade på ca 0,65%. Marknaden som helhet avancerade ca 3 % och algoritmen har nu slagit över till aktiefonder igen. De kategorier som gick bäst i november var Sverige småbolag, Fastigheter och Sverige. För komplett redovisning av hur kategorierna gick, se lista i vår kategorianalys

Alla grafer och beräkningar baseras fortfarande på fondval från alla tillgängliga fonder, och resultaten baseras/beräknas på vår uppdaterade algoritm.

Läs mer ”Fondval för december”
green grass field and green tress during day time

Utfall för oktober & fondval för november

Under oktober månad tappade våra fondval ca 2,2% medan PPM-fonderna som helhet tappade 1,5%. Endast några få kategorier hade positiv avkastning, merparten tappade rejält även denna månad. Då hela marknaden har tappat går algoritmen över i korta räntefonder.

För komplett redovisning av hur kategorierna gick, se lista i vår kategorianalys

Alla grafer och beräkningar baseras fortfarande på fondval från alla tillgängliga fonder, och resultaten baseras/beräknas på vår uppdaterade algoritm.

Läs mer ”Utfall för oktober & fondval för november”
red leaf trees near the road

Fondval för oktober 2023

Utfall för september & fondval för oktober

Under september månad tappade våra fondval ca 2,5% medan PPM-fonderna som helhet tappade 3,4%. Endast några få kategorier hade positiv avkastning, merparten tappade rejält, tex Europa småbolag gick ner 7,8%, Fastighet ner 5,5%, Sverige småbolag ner 4,7%. För komplett redovisning av hur kategorierna gick, se lista i vår kategorianalys

Alla grafer och beräkningar baseras fortfarande på fondval från alla tillgängliga fonder, och resultaten baseras/beräknas på vår uppdaterade algoritm.

Läs mer ”Fondval för oktober 2023”
green forest near mountain range under clear sky

Uppdatering fondval september 2023

Hej 


De senaste åren har vi upplevt en förändrad ekonomisk situation, med stigande räntor, stigande inflation, bristande leveranskedjor och förstås Ryssland anfallskrig mot Ukraina. Alla dessa faktorer har inneburit utmaningar för vår fondvalsalgoritm, då den var utvecklad under andra marknadsförhållanden. Därför har vi kalibrerat om algoritmen och tagit med de senaste årens turbulenta marknader, mer om detta i ett tidigare inlägg. Den uppdaterade algoritmen har bland annat justerats med avseende på när den ska gå in i räntefonder och när den ska välja aktiefonder.

Läs mer ”Uppdatering fondval september 2023”
photo of bridge under white clouds

Förändringar i marknaden kräver vidareutveckling av vår algoritm för…

De senaste åren har vi sett en ekonomi som vi inte har varit med dom de senaste 20-25 åren. Sedan starten av PPM, år 2000, har den långa trenden för räntan varit negativ, dvs sjunkande räntor medan inflationen har legat mellan 0 – 2,5% (med vissa undantag) under perioden. Men, för ca 2 år sedan skedde ett trendbrott med kraftigt höjd inflation och höjda räntor, se graferna nedan från ekonomifakta.

Läs mer ”Förändringar i marknaden kräver vidareutveckling av vår algoritm för fondval”