red leaf trees near the road

Fondval för oktober 2023

Utfall för september & fondval för oktober

Under september månad tappade våra fondval ca 2,5% medan PPM-fonderna som helhet tappade 3,4%. Endast några få kategorier hade positiv avkastning, merparten tappade rejält, tex Europa småbolag gick ner 7,8%, Fastighet ner 5,5%, Sverige småbolag ner 4,7%. För komplett redovisning av hur kategorierna gick, se lista i vår kategorianalys

Alla grafer och beräkningar baseras fortfarande på fondval från alla tillgängliga fonder, och resultaten baseras/beräknas på vår uppdaterade algoritm.


Här finner du aktuella fondval, men vänligen observera, att som en del av uppdateringen av vår algoritm har även fördelningen mellan fonderna har uppdaterats. Den fonden som har gått bäst får 50%, därefter 25%, 13%, 8% och slutligen 4%

Om utveckling och uthållighet

Vår strategi fånga trenderna i marknaden och tar fram de fonder som går bäst just nu. Att konsekvent välja de bästa fonderna ger bättre avkastning än PPM fondernas genomsnittliga avkastning. 

Men, det betyder inte att vår strategi alltid slår marknaden. Det kommer alltid att komma perioder, korta eller något längre, som strategin blir slagen av marknaden.

För att vara helt transparent i våra resultat visar vi grafen nedan utfallet för varje månad sedan starten 2001 fördelat på när algoritmen väljer aktiefonder eller räntefonder. Varje punkt motsvarar hur mycket bättre (eller sämre) våra fondval utvecklandes jämfört med snittet för alla PPM fonder per månad. De tre senaste månaderna har annan färg. 

  • Varje punkt till höger om 0%-strecket innebär att våra fondval utvecklades bättre än genomsnittet av alla PPM fonder den månaden
  • Varje punkt till vänster om 0%-strecket innebär att våra fondval utvecklades sämre än genomsnittet av alla PPM fonder den månaden. 

Summering av resultat per månad

Denna graf bygger vidare på punkgrafen ovan då den lägger varje punkt i ett visst intervall. Intervallen ser du längst ner i grafen och talen vid varje intervall anger hur många gånger (månader) som resultatet uppnåddes sedan starten 2001.

Rubriken i grafen anger även den aktuella ställningen för hur ofta våra fondval slår jämförelseindex (snittet av alla PPM fonder)

closeup photography of adult short coated tan and white dog sleeping on gray textile at daytime
Photo by Christian Domingues on Pexels.com

Utveckling senaste 3 månader

Utveckling senaste 6 månader

Utveckling senaste 12 månader

Utveckling senaste 36 månader

Utveckling senaste 60 månader

Utveckling sedan start

assorted color kittens
Photo by Pixabay on Pexels.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *