Fonder_DEMO

Fonder_DEMO

Tabellen visar alla fonder och dess avkastning med trendindikatorer. Se förklaringar nedanför tabellen.

Namn på fonder och kategorier är utbytta till anonymiserade namn. För medlemmar visas faktiska namn.

Förklaring av begrepp och förkortningar

Avkastning och trend

Avkastning per månad senaste 3 månaderna

M-1: Månadsavkastning föregående månad

M-1 Trend: Föregående månads avkastning i relation till percentilgrupp

M-2: Månadsavkastning 2 månader tillbaka

M-2 Trend: Månadsavkastning 2 månader tillbaka i relation till percentilgrupp

M-3: Månadsavkastning 3 månader tillbaka

M-3 Trend: Månadsavkastning 3 månader tillbaka i relation till percentilgrupp

Percentilgrupper som visar trend:

+++ avkastning större än P 90%

++ avkastning större är P 75% men mindre än P 90%

+ avkastning större än P 50% men mindre än P 75%

avkastning större än P 25% men mindre än P 50%

– – avkastning större än P 10% men mindre än P 25%

– – – avkastning mindre än P 10%

Månader som avses:

Utveckling:

U 3 : Utveckling senaste 3 månader

U 6: Utveckling senaste 6 månader

U 12: Utveckling senaste 12 månader

U 36: Utveckling senaste 36 månader

U 60: Utveckling senaste 60 månader

U 120: Utveckling senaste 120 månader

U start: Utveckling sedan start

Tom cell indikerar att fonden inte var valbar vid den tidpunkten

Percentilerna visar variationen (risken) i fonden

Percentil innebär att man rangordnar alla månadsavkastningar från lägst till högst och sedan grupperar avkastningarna i 100 grupper. P 10% är alltså det värde som delar avkastningarna så att 10 % av dem är mindre än P 10% och 90% är större än detta värde.

Percentiler används för att förstå variationen (risken) på avkastningarna. Differensen mellan P 90% – P 10% ger en indikation om hur mycket avkastningen, och där med risken, kan variera för en fond. Större värde indikerar större svängningar och risk.

Fördelning percentiler

Diagrammet uppdateras med de filter och sorteringar som du gör i tabellen ovan. Klicka på förklaringsetiketterna för att dölja/visa linjerna i grafen.

Spridningsdiagram

Fonder ”uppe till vänster” i spridningsdiagrammet ger förhållandevis mer variation i förhållande till sin avkastning än de fonder som ligger ”nere till höger” i diagrammet.

Utveckling

Diagrammet uppdateras med de filter och sorteringar som du gör i tabellen ovan. Klicka på förklaringsetiketterna för att dölja/visa linjerna i grafen.